नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LRIMS) / भावी योजना

विभागको भावी योजना

१. चालु आ.व. २०७७/७८ को अन्त्य सम्ममा थप १८ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइने,

२. Service Desk मा हुने कार्यहरु मध्ये तोकिएका केही कार्यहरु गर्नको लागि मालपोत नियमवाली (छेटौ शंसोधन)मा व्यवस्था भए बमोजिम भू–सेवा केन्द्रलाई अनुमति दिने तथा भू–सेवा केन्द्रलाई स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्ने,

३. नेपाल लेखापढी तथा कानुन व्यवसायी, भू-सेवा केन्द्र संचालक र जग्गाधनीहरुलाई अनलाइन सेवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्ने,

४. भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरुमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता अभिबृद्धि गर्न अनलाइन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने,

५. Service Desk को कार्यचाप घटाउन IT सँग सम्बन्धित विषय (जस्तै: B.E, B.Sc. IT, BIT, BIM, BCS, IE) लिई अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विधार्थीलाई इन्टर्नमा लिई Service Desk को कार्यमा लगाउने ।

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)