नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

भूमि सम्बन्धी टेलिभिजन कार्यक्रम / भूमि सम्बन्धी टेलिभिजन कार्यक्रम

भूमि प्रशासनमा प्रविधि र सुशासन कार्यक्रम अन्तरगत प्रसारित कार्यक्रम 

मिति २०७७/०६/२३ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहा Click गर्नुहोस

मिति २०७७/०७/२१ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहा Click गर्नुहोस

 मिति २०७७/०८/१९ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहा Click गर्नुहोस

 मिति २०७७/०९/१७ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहा Click गर्नुहोस

 मिति २०७७/१०/१६ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहा Click गर्नुहोस

मिति २०७७/१०/१६ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहाँ Click गर्नुहोस

मिति २०७७/११/२१ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहाँ Click गर्नुहोस

मिति २०७७/१२/२0 गते प्रसारण भएको कार्यक्रम हेर्न तथा सुन्न यहाँ Click गर्नुहोस

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)