नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

विभागको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन / विभागको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

कृपया आ.व २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्न वा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)